КАЧЕСТВЕНО ФОЛИО ЗА АВТОМОБИЛИ

Разликите са много, но човек сам преценява качеството, което иска за себе си.

Качествените фолиа имат способността да изглеждат стилно, да са дълготрайни и най-важното: ДА СА МОНТИРАНИ КАЧЕСТВЕНО!

стриктен контрол на качеството и е сертифициран по ISO 9001:2000

сертификати GGF и ISO

КОМФОРТ И СТИЛЕН ВИД

Покритията за стъкла изглеждат още по-добри, когато откриете всичките им
невидими предимства.

Характеристики

Фолиото е съставено от полиестер, метализирани обшивки, недраскащо покритие и др споени със свързващи вещества слоеве, което се инсталира върху стъклената повърхност за разрешаване на различни проблеми.


Недраскащо се покритие - Фолиата се предлагат с патентованото недраскащо се покритие. Освен това качествените фолиа имат специално недраскащо покритие, което ги предпазва от издраскване при многобройни малки невнимания или при хиляди пускания и вдигания на вратните стъкла.


Коефициентът на затъмнение е мярка за ефективността на фолиото и способностите му за соларен контрол. Той се изразява като отношение на две енергии. В числителя е притокът на слънчева енергия през дадена фолирана прозрачна конструкция, а в знаменателя - топлинния приток, който би се получил при същите условия, в случай че прозорците са от прозрачно незатъмнено стъкло. Колкото е по-малък коефициентът на затъмнение, толкова са по-добри възможностите на прозореца да осъществява контрол върху соларната енергия.


Shading coefficient & Solar factor са коефиценти, които има пряка връзка към ефективноста за слънчев контрол/ намаляване на горещината. Първият показва относителната ефективност на стъклената система за намаляване увеличаване на температурата спрямо чисто стандартно стъкло. По-ниския коефицент показва по-малко нагряване на помещенията- отново фолиото е по-ефективно. Solar Factor показва каква част от слънчевата енергия достига до вътрешността